Pro game collection

69169 sgf records to view, search or download

Xie Yimin - Fujisawa Rina | 04 Nov 2017 View game
Takemiya Masaki - Yamada Shinji | 02 Nov 2017 View game
Fujita Akihiko - Sun Zhe | 02 Nov 2017 View game
Murakami Akihide - Kudo Norio | 02 Nov 2017 View game
Sugiuchi Kazuko - Ishida Yoshio | 02 Nov 2017 View game
Sugiuchi Masao - Koyama Terumi | 02 Nov 2017 View game
Tajiri Yuto - Hoshiai Shiho | 02 Nov 2017 View game
Oda Hiromitsu - Seto Taiki | 01 Nov 2017 View game
Andrii Kravets - Tsuji Shigehito | 31 Oct 2017 View game
Watanabe Yu - Ilya Shikshin | 31 Oct 2017 View game
Ono Ayako - Eric Lui | 31 Oct 2017 View game
Kim Hyunjong - Suzuki Ayumi | 30 Oct 2017 View game
Kim Jiseok - Han Yizhou | 30 Oct 2017 View game
Andrii Kravets - Hoshikawa Koyo | 30 Oct 2017 View game
Taniguchi Toru - Ilya Shikshin | 30 Oct 2017 View game
Eric Lui - Abe Yoshiki | 30 Oct 2017 View game
Ueno Asami - Aoki Kikuyo | 30 Oct 2017 View game
Ichiriki Ryo - Iyama Yuta | 27 Oct 2017 View game
Yamashita Keigo - Motoki Katsuya | 27 Oct 2017 View game
So Yokoku - Hsu Chia Yuan | 27 Oct 2017 View game
Back to Top